Населени места, където предлагаме нашите услугиНаселените места, където имаме покритие, са следните:

гр. Перник
гр. Брезник
гр. Батановци
Радина чешма
с. Дивотино
с. Мещица
с. Бабица
с. Ярджиловци
с. Кошарево
с. Гигинци
с. Селищен дол
с. Зидарци
с. Расник
с. Калище
с. Лобош
с. Вискяр
с. Ковачевци
с. Видрица
с. Гърло
с. Конска
с. Режанци
с. Брезнишки извор
с. Садовик
с. Ребро
с. Бегуновци
с. Ноевци
с. Слаковци
с. Сопица
с. Велковци
с. Палилула
с. Непразненци
с. Черна гора
с. Богданов дол
с. Лесковец
с. Витановци
с. Сирищник
с. Светля
с. Косача

За повече информация, моля посетете наш офис или ни позвънете.